Annonse


Venstre svarer på IT-kritikk

Av Erik Dahl
Informasjonssjef i Trondheim Venstre


For oss i Venstre er dette litt skuffende – og jeg tror ikke det er riktig. Eller for å si det på en annen måte: hvis det er riktig, går Norge lyse tider i møte, for da er de andre partiene svært ivrige.

Venstre legger stor vekt på å ta ibruk IT for å nå samfunnsmål. I stortingsvalgprogrammet heter det blant annet: «Skolene har et særlig ansvar for å gi alle muligheter til å lære seg bruk av informasjonsteknologi. Det må foretas et løft for å få dette til». (Fra 2.3.3 IT i skolen).

Sør-Trøndelag Venstre har vist et særlig engasjement i saken, blant annet på grunn av medlemmer med tilknytning til teknologimiljøet i Trondheim. Men vi er ikke for en ensidig teknologisatsing uten mål og mening. Venstres profil er å finne balansen mellom aktiv bruk av IT og menneskelig samfunnsutvikling. Dette har gjort at vi er kritisk til misbruk av IT og at vi har engasjert oss for personvern og den enkeltes rettigheter. Samtidig ser vi at IT kan bli svært viktig i fredens tjeneste i tiden framover. Sør-Trøndelag Venstre vedtok på sitt årsmøte 15.2.1997 følgende formulering:

Annonse


Med data for fred
«Venstre vil arbeide for at det tas i bruk moderne tele- og datateknikk i aktivt fredsarbeid. Det er særlig viktig at ungdom trekkes med i dette arbeidet, blant annet ved hjelp av Internett, både privat og på skolen:»

Det finnes flere formuleringer som går i samme vei – både i programmet vårt og i uttalelser fra kandidatene våre. Fredrik Skagen – Venstres førstekandidat i Sør-Trøndelag – ble sint da han hørte om kommentaren i Telecom Revy og anmodet meg om å gjøre redaksjonen oppmerksom på vårt engasjement i saken. Det er hermed gjort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse