Arkiv

Annonse


Solid fra Merkantildata

ArkivMerkantildatas administrerende direktør Tom Adolfsen var i godt humør da han la fram regnskapet for første halvår 1997. Han la til at det er sjelden han har kunnet vise fram så gode resultater.

Vekst
Merkantildata omsatte i første halvår i år for 1,717 milliarder. Dette er en økning på 24,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Resultatet før skatt økte med 60 prosent sammenliknet med samme periode forrige år. I år var det på 67,2 millioner kroner.

Tallene inkluderer ikke omsetning fra Merkantildata Invest, som fusjoneres inn i selskapet.

Distribusjon sliter
Halvårsresultatet viser vekst i samtlige enheter i Merkantildata. Annet kvartal isolert sett viser en sterk omsetningsvekst i samtlige enheter samt økende marginer i alle enheter, bortsett fra en svak nedgang i distribusjon. Det siste skyldes lavere etterspørsel i det svenske markedet.

Annonse


Kommunikasjonsområdet viser sterk fremgang i annet kvartal i forhold til et svakt første kvartal. Konsernresultatet viser en vekst i inntjening per aksje etter 28 prosent kalkulatorisk skatt på 37,5 prosent, heter det i en melding fra selskapet.

Nøkterne
Omsetningen har økt sterkt de siste årene. Ser en på proforma-resultatene første halvår alene får en denne utviklingen:

  • 1997: 1.717 millioner kroner
  • 1996: 1.384 millioner kroner
  • 1995: 711 millioner kroner
  • 1994: 300 millioner kroner
  • 1993: 211 millioner kroner

    Men Adolfsen er ikke redd for overekspansjon.

    – Vi ønsker ikke vekst for enhver pris. Vi skal ha fokus på det vi driver på med, og vi skal utnytte nye vekstmuligheter. Men det gjelder å stikke fingeren i jorda, og det er viktig for oss å ha en bedriftskultur som er beregnet for endringer. Vi er ekstremt nøkterne og er mer fokusert på inntjening enn på vekst.