Annonse


Øker produksjonen av basestasjoner

– 150 av våre nye medbeidere skal jobbe med forskning og utvikling av basestasjonsteknologi. Vi merker at mobilpenetrasjonen bare øker og øker på verdensbasis. Derfor må vi være i forkant med forskning og produksjon av nye basestasjonsenheter, sier Lauri Kivinen til Dagens Telecom i helsinki.

Kivinen er ass. informasjonsdirektør i Nokia-konsernet.

Kostet enormt
Nokia har satset enorme summer på produksjonsanleggene i den nord-finske universitetsbyen.

Ingen i Nokias konsernledelse vil ovenfor Dagens Telecom fortelle eksakt hvor mye penger de har investert i Oulo.

Annonse


Over 5.000 ansatte
Dagens Telecoms søsterorgan, ukeavisa Telecom Revy, besøkte byen for litt over ett år siden. Da var det 7.000 høyteknologiarbeidsplasser i Oulo. Hele 5.000 av disse var da ansatt i Nokia Telecommunications.

Ekspanderer 25.000 kvadratmeter
Nå utvider Nokia Telecommunications forskningsavdelingene med 8.000 kvadratmeter og to forskjellige fabrikker skal øke med 10.500 kvadratmeter.

Dette betyr at Nokia har utvidet anleggene i Oulo med hele 25.000 kvadratmeter i løpet av kun to år.

Flere utvidelser på gang?
Nokia Telecommuications har tilsvarende basestasjonsfabrikker i England, USA, Kina og Australia.

– Vi regner med at flere av disse fabrikkene må utvides noe i løpet av ett eller to år ettersom etterspørselen av basestasjoner øker enormt, sier Lauri Kivinen til Dagens Telecom.