Annonse


Ny dansk samtrafikkavtale

De nye ‘interconnect-avtalene’ er de første som er tegnet etter at ‘telelovens trinn 2B om samtrafikk’ trådte i kraft tidligere i sommer.

Lavere samtrafikk-priser
De nye samtrafikkavtalene som nå gjelder, er motivert ut fra et politisk direktiv som fastslår at Tele Danmark høyst kan beregne seg en tredel av driftskostnadene for samtrafikken.

De nye avtalene gir derfor både Global One og NetCom betydelige prisreduskjoner og bedre forutsetninger til å drive virksomhet. Tele Danmark derimot får redusert sine samtrafikk- inntekter betydelig.

”The show must go on”.
– Vi finner det fortsatt urimelig at det med lovgivning fastsettes priser for samtrafikk på et kunstigt lavt nivå, så de ikke dekker våre omkostninger, sier adm. direktør Hans Würtzen i Tele Danmark.

Annonse


– Nå da loven er trådt i kraft, gleder vi oss imidlertid over at det har vært mulig for oss å inngå avtaler med to av operatørene uten myndighetenes hjelp. Vi håper også dette skaper forutsetninger for et konstruktivt og forretningsmessig samarbeid med de andre teleselskapene i markedet, sier Würtzen i sin kommentar til avtalene.

Geografisk oppdelt
I de nye avtalene er Danmark delt opp i tre ulike samtrafikkavgifter; lokale, regionale, og landsdekkende samtaler. Dessuten finnes det to avgifter for transit innenfor områder, og mellem områder.

Prisene til Global One og NetCom for samtrafikk, avhenger av om kunden og koplingspunktet ligger i samme trafikkområde, eller om Tele Danmark fremfører samtalene på tvers av områder.

Nye samtrafikktakster
Samtrafikk innen lokalområdet kostet i de tidligere avtalene 4 øre per oppkall og 12 øre/min. I den nye avtalen er det også 4 øre for oppkall, men minuttprisen er redusert med 50 prosent til 6 øre. For regionale- og riks samtaler er oppkallsprisene blitt redusert fra 10 til 8 øre. Prisen per minutt på regionalsamtaler er redusert fra 18 til 11 øre, og fra 22 til 14 øre på rikssamtaler.

Alle minuttakster reduseres med 50 prosaent fra kl. 19.30 til 08.00 på hverdager, samt fra lørdag kl. 19.30 til mandag kl. 08.00.

Når det gjelder samtaler som bare skal transporteres via Tele Danmarks nett, fra for eksempel Global One til en annen operatør, er prisen fortsatt 4 øre per oppkall. Minuttprisen er også her redusert fra 10 til 8 øre innen ett område, og fra 14 til 12 øre for transport mellom områder.

Annonse


Annonse


Annonse