Annonse


MD senker fusjonspris

Merkantildata hadde opprinnelig planlagt å kjøpe selskapene for 13.239.800 kroner kontant og 458.176 aksjer i Merkantildata. Meldingen om dette ble sendt ut 30. juni. Selskapene, som ble samlet under navnet Merkantildata Invest, er Prosjekt Leveranser, Protect Data Norge, PC Skolen og Data Broker.

Vurderingsendringer
– Prisreduksjonen reflekterer vurderingsendringer av enkelte balanseposter og periodiseringsfeil i forbindelse med regnskaper per 30 juni 1997, som vil få resultateffekt for selskapene i 1997.

I tillegg er det gjort visse tilpasninger slik at selskapenes regnskapsprinsipper bringes i overenstemmelse med Merkantildatas generelle prinsipper, heter det i en melding fra selskapet. Justeringen vil ikke få konsekvenser for fusjonsvederlaget utover ovenstående.

Annonse