Annonse


HP-allianse med Siemens

HPs enhet for telekommunikasjon skal samarbeide med den tilsvarende avdelingen i Siemens for å utvikle og markedsføre produkter for å styre nettverk for telekommunikasjon, melder Siemens.

Produktene vil gi telefonselskap muligheten for å tilby tilleggstjenester ved å kontrollere informasjonsflyten i faste og mobile nettverk. Siemens opplyser ikke om antatt omsetningsvolum eller hvor mye konsernet vil investere for å utvikle samarbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse