NordicTelekonkurs

Annonse


Fingert telekom-konkurs?

NordicTelekonkursKonkursen viser at ikke alt innen norsk telekom-brasnsje er gull og glimmer. Bak Nordic Telecom står Trond Bjørndal som også eier selskapet 100 prosent. Telekom-selskapet levde av å selge telefax-maskinen TF-80.

Bestseller?
I årsberetningen for 1995 skriver Bjørndal at denne modellen utgjorde en av bestsellerne i det norske telefax-markedet.

I 1995 hadde selskapet et overskudd på 101.325 kroner, men dette gikk i sin helhet med til å dekke kortsiktig gjeld på 95.907 kroner fra 1994-regnskapet.

Ved utgangen av 1995 hadde selskapet en kortsiktig gjeld på 452.366 kroner.

Annonse


Flyttet nylig
Advokat Botolf Botolfsen jr. er oppnevnt av Oslo Skifterett som midlertidig bobestyrer for Nordic Telecom.

– Vi har hatt store problemer med å få fatt i Bjørndal etter at det ble åpnet konkurs mot selskapet hans. Nordic Telecom har nettopp flyttet fra Karl Johansgate gate 8 i Oslo til Dronningensgate 23. Dette rimer ikke helt med at selskapet nylig gikk konkurs, sier Botolfsen til Dagens Telecom.

Gått i dekning
– Bjørndal har nektet å svare på både skriftlige og telefoniske henvendelser. Jeg har faktisk satt opp lapp på kontordøren i Dronningensgate uten resultat. Men jeg kan se at det har vært folk inne på kontoret etter at konkursen nylig ble åpnet, sier advokat Botolfsen, som nå vil undersøke om det er «ugler i mosen» i forbindelse med denne konkursen.

Ikke mye å hente
Eventuelle kreditorer kan ikke regne med å få mye igjen etter konkursen i Nordic Telecom. I følge årsberetningen for 1995 hadde selskapet kontorutstyr for kun 31.480 etter akkumulerte avskrivninger.

Første skiftesamling etter konkursen skal være torsdag 4. september.

Tvilsom forretningsskikk
I revisorberetningen for 1995 presiserer revisor Tom Erik Lehne i Revisor-Konsult at Nordic Telecom ikke oppbevarte skattetrekk på egen bank- og postgirokonto slik det i følge skattebetalingsloven er krav om.

Revisoren påpeker dessuten at selskapet har gitt lån til aksjonær (Trond Bjørndal) noe som er i direkte strid med aksjeloven.

Dårlig betalt
Trond Bjørndal kan ikke ha hatt noen lukrativ jobb i Nordic Telecom. Til tross for stor omsetning i 1995 hadde han samme år lønn og folketrygdsbidrag på kun 96.000 kroner.