Annonse


Tandberg vil ekspandere

Kursen per aksje var satt til 200 kroner i henhold til en styrefullmakt vedtatt i generalforsamling den 21. august 1996.

Med dette er selskapets aksje-kapital forhøyet med 2.625.000 kroner til vel 60.349.000 kroner.

Samlet emisjonsbeløp utgjør 100 millioner kroner før emisjonskostnader. Antall utestående aksjer etter emisjonen er 11.495.150, heter det i en melding fra selskapet.

Den gjennomførte rettede emisjon er et ledd i selskapets strategi for å sikre selskapets ekspansjon, heter det videre i meldingen.

Annonse


Elcon Securities tilrettela emisjonen for Tandberg Data.

Annonse


Annonse


Annonse