Hoelseter, Odd Håkon

Annonse


Statnett fikk tele-ja

Hoelseter, Odd HåkonFrøiland forutsetter at den eksterne tele-driften til Statnett skal skje gjennom selskapet EniTel, hvor statsforetaket eier 30 prosent av aksjene og dermed er største enkelt aksjonær.

«Televerk» i 60 år
Statnett og den norske kraftbransjen har drevet eget «televerk» i over 60 år nå. Til tross for dette har det tatt tid for Statnett og kraftbransjens fellesorgan EniTel å få en tele-avklaring fra eieren Olje- og energidepartmentet.

Kasteball
Tidligere energiminister Jens Stoltenberg vegret seg nemlig for å ta en avgjørelse i denne saken.

Dermed gikk Statnetts tele-svangerskap som en kasteball mellom Energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Sistnevnte er egentlig ansvarlig for telesaker.

Annonse


Unngå kryssubsidiering
Godkjenningen fra olje- og energiminister Ranveig Frøiland skjedde på ekstraordinært foretaksmøte.

Frøiland og foretaksmøtet fastslo at televirksomheten skal drives adskilt fra Statnetts kraftoverføring. På denne måten skal man unngå kryssubsidiering og sikre at Statnett håndterer risikoen ved å delta på en forsvarlig måte.

Annonse