Annonse


SMG-salg avgjøres tirsdag

Mandag klokken 16.00 gikk fristen ut for aksjonærene til å forkaste eller godta tilbudet fra CHS Electronic Inc. Selskapet ønsker etter forhandlinger med styret i SMG å kjøpe samtlige aksjer i det norske selskapet. Børskursen på SMG var 1. august 14.90 per aksje og CHS tilbyr å kjøpe for kroner 20.50 per aksje.

Spenning
– Vi er litt spente selv på om tilbudet går i orden, sier økonomi og finansdirektør Per Erik Frøyen

Onsdag formiddag vil det være et informasjonsmøte for de ansatte i Santech Micro Group. Det er ventet at Orkla Finans da kan fortelle hva aksjonærene har bestemt seg for.

God gjennomgang
CHS har gitt uttrykk for at de vil gjennomføre kjøpet under tre forutsetninger:

Annonse


At to tredjedeler av selskapets aksjer er til salgs.
At en gjennomgang av selskapets tilstand gir et akseptabelt resultat.
At kjøpet blir godkjent av norske myndigheter.

Børsen fikk beskjed torsdag at gjennomgangen var gjennomført uten problemer.

Styret anbefaler
Styret i SMG har uttalt seg positivt til tilbudet, og det er ventet at Nærings- og handelsdepartementet ikke vil forholde seg negative.

– Ved et oppkjøp får SHC en markedstilgang og en kompetanse. De får også en distribusjonskanal i Norge og i Norden, land de tidligere ikke har stått sterkt i. Strategisk for SMG passer et oppkjøp også, sier Frøyen.