Annonse


MCI på høstsalg

De nye betingelsene førte til en økning i BTs aksjekurs, som gikk ned tidligere i sommer på grunn av usikkerhet rundt avtalen med MCI. Priskuttet gir MCI en verdi på omlag 180 milliarder kroner.

Først og fremst i USA
MCIs inntrenging i det amerikanske markedet for lokaltelefoni vil bli Concerts høyeste prioritet på kort sikt. I første omgang vil nå MCI satse på de deler av det amerikanske markedet som allerede er klare for fri konkurranse.

Må komme inn på lokalmarkedet
Det var MCIs problemer med å komme inn på lokalmarkedet i USA som førte til at avtalen med BT var i fare tidligere i sommer. Selskapet meldte i juli at de ventet et tap på over 6 milliarder kroner som følge av monopolistiske tendenser i de lokale amerikanske telemarkedene.

Behandles på nytt
Aksjonærene i MCI og BT som stemte for avtalen i våres må nå stemme over sammenslåingen igjen. Fusjonen ventes å skje mot slutten av året, skriver Financial Times.

Annonse


Ikke noe utbytte
BT tilbyr nå 3,75 Concert-aksjer pluss 7,75 dollar i kontanter for hver MCI-aksje.

MCI-aksjonærene kan ikke vente seg å motta noe utbytte fra BT-aksjene i inneværende regnskapsår.