Annonse


Lærere fra USA til NTNU?

Selv om NTNU nylig har økt antallet studenter i datafag med 75 plasser, dekker dette på langt nær IT-bransjens skrikende behov for fagkompetanse.

Derfor spekuleres det i alle mulige alternativer for å dekke bransjens behov for fagekspertise.

Fra USA
I følge Adresseavisen har NTNU plass, rom og muligheter for å øke antallet studenter med mellom 30 og 50.

Følere i det amerikanske IT-miljøet tilsier at NTNU på kort varsel kan skaffe kompetent fagpersonale til forskning og undervisning. Dette vil øke antallet studenter på NTNU fra dagens 125 per årskull til opp til 175 studieplasser.

Annonse


Utenlandsstudenter?
Et alternativ kan være at norske myndigheter kjøper studieplasser i utlandet.

NTNU-ledelsen advarer mot eksport av IT-studenter. Dette på grunn av at det norske IT-miljøet på lang sikt vil forsterkes ved import av forskere og lærekrefter.

Krever større ressurser
NTNU har fått en ekstrabevilgning på fem millioner kroner, men dekker ikke engang de ekstra 75 studieplassene på dataingeniørstudiet som ble opprettet i høst.

En studieplass koster omlag 100.000 kroner. Ytterligere forsterking av utdanningskapasiteten for dataingeniører krever derfor politisk velvilje.