Annonse


Hele Hemnes på nett?

– Vi har inngått avtaler med en edb-leverandør. Han kan levere edb-utstyr til kommunens innbyggere til en rente på mellom sju og åtte prosent, sier IT-sjef Svein Jerpbakk i Hemnes kommune til Dagens Telecom.

Totalpakke
– Samtlige av kommunens 4.600 innbyggere fikk tidlig i sommer tilbud om kjøp av datautstyr. I pakken som ble tilbudt er også programvare og Internettoppkobling inkludert.

– Til nå har mellom 30 og 35 takket ja til tilbudet. Neste tilbudsrunde er seinere i høst. Da tror jeg flere vil slå til, sier IT-sjefen.

Distriktsvennlig
Årsaken til at kommunen jobber aktivt for å få flere innbyggere på nett er at de dermed får lettere tilgang på blant annet offentlig informasjon.

Annonse


– Betalingstjenester i bank er ikke minst viktig for en befolkning som bor spredt, sier Jerpbakk.

– Hemnes kommune har dessuten planer om å legge ut kommuneinformasjon på nett. Da er vi selvsagt interessert i at flest mulig av kommunens befolkning skal kunne lese den.

Gunstig tilbud
– Vi ønsker dessuten at flest mulige skolebarn skal lære seg å bruke edb, både på skolen og hjemme.

På spørsmål om ikke kommunens engasjement vil øke forskjellene mellom de som har råd til å anskaffe edb-utstyr og de som ikke har det, svarer Jerpbakk benektende:

– Den avbetalingsordningen vi har kommet fram til er så gunstig at de aller flest kan se seg råd til et slikt kjøp, sier han.

Avbetalingsordning
– Vi har forhandlet oss fram til en avbetalingsordning slik at forhandlerne tar mellom sju og åtte prosent i rente. Alternativet her er for mange å bruke kjøpekort, hvor brukerne ofte betaler over 20 prosent i rente, sier Jerpbakk.

Annonse


Annonse


Annonse