Annonse


Flyfoto på Internett

Det er planer om å utvide tjenesten til å gjelde hele landet, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Interpost-samarbeid
Bakgrunnen for dette tilbudet er et nytt samarbeid mellom Interpost og Eiendomsnett. Interpost er Statens Datasentrals (SDS) Internettjeneste.

Prosjekt-sider
Flyfotoet kan hentes direkte opp fra et prospekt på Eiendomsnetts Internettsider.

I alt ligger mer enn 2.000 boligprospekter inne på deres nettsider. Det er mulig å få et større bilde tilsendt ved å bestille det direkte fra skjermen.

Annonse


Annonse


Annonse