Annonse


PCer til Tromsøskolene

Skolene i Tromsø har til nå vært langt bakpå lista når det gjelder antallet PCer per elev. Enkelte skoler har vært helt uten disponibel datautrusting for elevene.

NHO initiativ
På grunn av lav PC-tetthet og dårlig kommuneøkonomi tok NHO og blant andre representanter for Universitetet i Tromsø i vår initiativ til å samle inn utrangerte PCer.

PCene begynner nå å komme inn til felleslageret som disponeres av LGA (Læring Gjennom Arbeid), opplyser programposten Nordaførr i NRK P1.

I regi av LGA arbeider nå åtte elever med å oppgradere PCene. Samtlige PCer skal ha en standard med minimum 386 og 486-prosessore, før de plasseres ut i skoleverket.

Annonse


Lik standard
Pedagogisk senter i kommunen utstyrer maskinene med standard programvare.

Herfra understrekes det at de PCene som utplasseres gjennom innsamlingen ikke skal erstatte mulitmediamaskiner som uansett bør anskaffes av skoleverket.

Maskinene som samles inn og utplasseres skal likevel være gode nok til å kunne brukes til grunnleggende opplæring.

Ønsker flere
NHO har sendt brev med ønske om utrangerte datamaskiner til omlag 100 bedrifter i Tromsø-området. De håper flere vil avse brukbare datamaskiner til Tromsøskolen.