Morten Golimo

Annonse


Foreslår teknologi-milliard

Morten GolimoDet er i Stortingsmelding nr. 61. om eierskap i næringslivet, at Nærings- og Handelsdepartementet i dag kommer med sitt forslag om dette nye fondet. Det skal komme i tillegg til det Investeringsfondet Grete Knudsen tidligere har fortalt om.

Teknologiske løft
Det nye Teknologifondet skal i følge stortingsmeldingen «bidra til realisering av større teknologiske løft gjennom utvikling og implementering av strategisk teknologikompetanse og avansert og banebrytende produksjonsteknologi. Det skal ha en næringsnøytral innretning og bidra til utvikling og bruk av ny teknologi og kompetanse i små og store bedrifter i alle deler av landet. Teknologifondet vil gi støtte i form av ansvarlige lån til bedriftene.»

Såkorn-kapital
Dette betyr at en lange rekke bedrifter vil kunne få støtte til teknologipreget utvikling. Dette vil komme i tillegg til den såkorn-kapitalordningen som allerede er vedtatt etablert.

Denne ordningen har en samlet ramme på 400 millioner kroner fordelt mellom stat og private. Staten vil her gå sammen med private for å få utløst nyskapingsprosjekter med høyt verdiskapingspotensiale, gjennom et landsomfattende fond og flere regionale fond.

Annonse


Miljøfond
Og i tillegg kommer det nye miljøfondet med startkapital på 500 millioner. Disse pengene skal bidra til at norske bedrifter innfører ny teknologi innen miljøsektoren, teknologi som forøvrig ikke behøver å være utviklet i Norge.

Det bør imidlertid være norske produksjonsbedrifter med i prosjektene på en slik måte at de får langsiktige utviklingsmuligheter gjennom et eventuelt internasjonalt samarbeid.

Annonse


Annonse


Annonse