Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Få EDI-brukere i staten

TROMSØ: Elektronisk handel er lite utbredt i staten, er en av konklusjonene i en rapport som er utarbeidet av KPMG Consulting etter oppdrag fra Statskonsult.

KPMG Consulting har undersøkt statlige innkjøpsordninger. Det viste seg at bare seks prosent bruker EDI. De som driver innkjøp har for dårlig IT-utstyr.

Likevel har bare 13 prosent planer om å legge opp rutiner for elektronisk handel i løpet av en treårsperiode.

Mislykket satsing
Det er en meget beskjeden bruk av EDI i staten til tross for at det har pågått forsøksprosjekt i regi av NIN (Nasjonalt Informasjonsnettverk) for å påskynde slik bruk.

Under regjeringens IT-konferanse i Kristiansand ble det foreslått at statens skal gjennomføre tvungen bruk av EDI mellom avtaleparter for å sette fart på bruk av IT, både i næringsliv og stat.

Effektiviserer
KPMG understreker samtidig at mange bransjer med høye krav til effektivitet og kvalitet stiller krav om bruk av EDI, men foreløpig ikke i staten.

Statlige innkjøp kan bli adskillig mer effektive om en tar i bruk IT, slås det samtidig fast i rapporten.

«Revolusjon»
I rapporten heter det «Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er etter alt å dømme den viktigste drivkraften til å utvikle logistikk og innkjøpsprosessen. Denne teknologien representerer en revolusjon i registrering, behandling, lagring og formidling av data».

Det trengs store investeringer for å utstyre de som driver innkjøp i staten med tilstrekkelig IT-utrustning for å kunne ta i bruk EDI.