Annonse


Få EDI-brukere i staten

KPMG Consulting har undersøkt statlige innkjøpsordninger. Det viste seg at bare seks prosent bruker EDI. De som driver innkjøp har for dårlig IT-utstyr.

Likevel har bare 13 prosent planer om å legge opp rutiner for elektronisk handel i løpet av en treårsperiode.

Mislykket satsing
Det er en meget beskjeden bruk av EDI i staten til tross for at det har pågått forsøksprosjekt i regi av NIN (Nasjonalt Informasjonsnettverk) for å påskynde slik bruk.

Under regjeringens IT-konferanse i Kristiansand ble det foreslått at statens skal gjennomføre tvungen bruk av EDI mellom avtaleparter for å sette fart på bruk av IT, både i næringsliv og stat.

Annonse


Effektiviserer
KPMG understreker samtidig at mange bransjer med høye krav til effektivitet og kvalitet stiller krav om bruk av EDI, men foreløpig ikke i staten.

Statlige innkjøp kan bli adskillig mer effektive om en tar i bruk IT, slås det samtidig fast i rapporten.

«Revolusjon»
I rapporten heter det «Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er etter alt å dømme den viktigste drivkraften til å utvikle logistikk og innkjøpsprosessen. Denne teknologien representerer en revolusjon i registrering, behandling, lagring og formidling av data».

Det trengs store investeringer for å utstyre de som driver innkjøp i staten med tilstrekkelig IT-utrustning for å kunne ta i bruk EDI.