Annonse


Dette mener Venstre om IT

– Som statlig bedrift, må Telenor være premissleverandør. Men i utgangspunktet ser vi positivt på konkurranse. Ofte er det nettopp statsbedriftene som trenger konkurranse, og vi har fremdeles nok tilsynsordninger som hindrer misbruk av markedet, sier Thomas Hansen, som er informasjonssekretær i Venstre.

Delprivatisering
Venstre vil heller ikke utelukke en delvis privatisering av Telenor hvor selve selskapets linjenett forblir i statlig eie, mens andre deler av selskapets virksomhet selges ut.

At det bør gjøres noe med IT-undervisningen i Norge, er Hansen enig i, men fremholder at spørsmålet om dobling egentlig ikke er interessant: – Det er ikke mengden, men innholdet det kommer an på. Det er ikke snakk om bare å øke kvantiteten.

IT og Personvern
Hansen påpeker også at dataundervisningen henger flere år etter utviklingen forøvrig. Derfor er det viktig å endre undervisningens innhold.

Annonse


Venstre har videre engasjert seg i spørsmål om IT og personvern. Partiet ønsker opprettet et eget “veritas” for IT, som skal gi bedre kontroll med dataregistre.

Demokrati
For Venstre er det et overordnet prinsipp at IT blir brukt på en måte som øker folks muligheter til å delta i de demokratiske prosesser. – Vi ønsker å bruke IT til å skape ‘deltakersamfunnet’ – i motsetning til ‘tilskuersamfunnet’, sier Hansen og legger til at han ser Internett som det viktigste redskapet i den prosessen.

Hansen er forøvrig enig i at den politiske bevisstheten rundt IT-spørsmål er faretruende liten: – Man har liksom ikke helt oppdaget IT ennå. Og de som har oppdaget det, er gjerne de som selv sitter og jobber med det, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse