Myrvoll, Inge

Annonse


Dette mener SV om IT

Myrvoll, Inge– Vi må tilstrebe en bredest mulig prislikhet på landsbasis. Det som gjenstår er å definere hva som er grunnleggende teletjenester. I disse bestrebelsene vil et utjamningsfond være et virkemiddel. Jeg er klar over at vi alt har prisdifferensiering på enkelte teletjenster. Målet til SV er å tilstrebe størst mulig prislikhet, sier stortingsrepresentant Inge Myrvoll som også sitter i Samferdselskomitéen.

Politisk styring
– Økt liberalisering og markedskonkurranse er stikk i strid med vår politikk. Vi ser på Telenor som et styringsredskap i telepolitikken. Følgelig er vi også mot en delprivatisering av Telenor.

– Det kan synes som om SV er mest på linje med SP i IT-politikken. Vil dere kunne bli et støtteparti for en SP-ledet regjering i IT-spørsmål?

– Vi kan ikke styre IT med besvergelser. Vi er enige med SP at EØS-avtalen er et hinder for vår tele- og IT-politikk.

Annonse


Mer penger til utdanning
– Er dere for en dobling av bevilgningene til høyere IT-utdanning?

– Vi vil øke bevilgningene kraftig til IT-utdanning. Hva det konkret betyr vil jeg ikke ha noen fasttømret mening om, sier Myrvoll.

SV prioriterer langsiktige tiltak i grunnskolen meget høyt. De foreslo i forbindelse med budsjettbehandling for i år 300 millioner kroner til kjøp av datautstyr i skolen finansiert av staten. I revidert budsjett har de fått gjennomslag for dette.

– Vår politikk er at det skal være maksimalt 5 elever pr. PC og at staten må ta ansvar både for å bedre lærerutdanningen på IT-området og for at skolene skal få nødvendig utstyr.

FoU-bevilgninger
SV er for økte FoU-bevilgninger generelt og har foreslått et norsk programvaredirektorat for å styrke IT-eksporten.

– Du representerer SV i Nordland. Kan du ikke likevel være med på at IT får uhyre lav politisk fokus målt i forhold til landbruk og fiske?

– Jeg ønsker generelt flere politiske tema på dagsorden. Politikken er for mye preget av personfokus og maktspekulasjoner. Men jeg vil ikke sette næringer opp mot hverandre. Fiskenæringen eksporterer for 22 milliarder kroner årlig og fortjener oppmerksomhet, sier Myrvoll.

Annonse