Stangeland, Magnus

Annonse


Dette mener SP om IT

Stangeland, MagnusOg likhetsprinsippet gjelder selvsagt også priser:

– Vi er svært opptatt av å ha like priser for basistjenestene over hele landet, sier Magnus Stangeland, som satt i Samferdselskomiteen for Senterpartiet forrige periode.

Må konkurrere
Utbygging av infrastruktur er etter Senterpartiets syn en klar oppgave for staten. Restriksjonene må imidlertid ikke bli så store at det går ut over Telenors konkurransedyktighet: – Staten må dekke opp for Telenor slik at bedriften blir i stand til å konkurrere i sentrale strøk av landet, sier Stangeland.

Stangeland fremhever at et landsdekkende godt utbygd infrastruktur har stor betydning for hele det norske samfunnet. Foruten at IT vil bidra til å skape arbeidsplasser, tjener samfunnet på utbygging i distriktene ved andre kostnader som er lavere der enn i sentrale strøk.

Annonse


«livredd» privatisering
– Derfor ser vi ikke noe galt i det at staten gir tilskudd eller subsidierer utbygging i hele landet, sier Stangeland, som er “livredd” for privatisering av Telenor:

– Vi ser på Telenor på samme måte som vi ser på Luftfartsverket, Jernbaneverket og Vegvesenet: Vi må ha infrastruktur og den skal være et statlig ansvar.

Infrastruktur
Overraskende kommer det heller ikke at Stangeland ser på mange EØS-direktiv som et hinder for nasjonal norsk politikk.

– EØS-avtalen er grei nok på mange felt, men vi må passe på å sette foten ned når det går på nasjonale anliggender som bygging av infrastruktur.

Ikke nok på hugget
Men skal IT bli et redskap i norsk distriktspolitikk, står utdannelse sentralt, og ifølge Stangeland er ikke norsk policy på dette området nok “på hugget”:

– Jeg tror Norge på denne fronten har sakket akterut. Vi har vært altfor passive når det gjelder IT. Jeg hadde nok trodd på mer “guff” og hardere kjør fra Rugaas’ side, sier Stangeland.

– Det er nettopp gjennom kunnskap vi kan hevde oss som et lite land i en stor verden.

Annonse


Annonse


Annonse