Sira Myhre, Aslak

Annonse


Dette mener RV om IT

Sira Myhre, Aslak– Prisene må være politisk styrt, fastslår RV-leder Aslak Sira Myhre. Partiet mener at Telenor allerede har gått for langt i markedsliberaliseringen og ønsker seg isteden et statlig styrt Telenor som redskap for å sikre like priser for alle. De distriktspolitiske kostnadene ved en slik politikk vil partiet dekke inn ved skatt og oljeinntekter.

EØS et hinder
Overraskende er det derfor ikke at partiet ser nettopp EØS-avtalen som et hinder for norsk telepolitikk.

– Den binder oss opp til storbedriftenes ekspansjon og ikke til folks bruk, mener Myhre.

Én PC hver
RV er opptatt av at IT i skolen blir integrert i de andre fagene. Partiet vil satse sterkt på å utstyre skolene slik at hver elev og lærer disponerer sin egen PC. – IT-politikk må være en prioritert oppgave. Det er det mest fremtidsrettede du kan gjøre, sier Myhre.

Annonse


Av andre konkrete tiltak ser partiet det som en hovedsak å få stoppet planene om utbygging av Fornebu som et norsk IT-senter. Partiet ser det dessuten som viktig at teletjenester i større grad blir offentlig tilgjengelig, for eksempel ved å utplassere brukerterminaler på bibliotek og postkontor.

Små IT-miljøer
RV mener det ikke er noen hovedoppgave for regjeringen å drive markedsføring for norske IT- bedrifter i utlandet. – Private bedrifter må klare dette selv og det bør ikke være Telenors oppgave å bli stor i Frankrike, men gi et godt tilbud i Norge, sier Myhre.

Myhre er innstilt på at IT-næringen i Norge trenger større oppmerksomhet. – Jeg kan ikke se at hverken regjeringen eller de andre partiene har noen klar strategi på hvordan vi skal bygge ut og bruke de mange og små IT-miljøene vi har i dag. Unntaket er utbygging Fornebu, som vil knuse dem, mener Myhre.

Annonse