Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Dette mener partiene om IT

OSLO: Det vil bli et bredt flertall for et krafttak i IT-utdanningen i det nye Stortinget. Det viser en rundspørring Dagens Telecom har foretatt hos alle politiske partier representert på Stortinget. Bare SV og Venstre er lunkne.

IT-valg(lang)
Valget i høst er et viktig IT-politisk valg. Og det begynner å tegne seg klare skillelinjer mellom de ulike partiene. H og FrP er naturlig nok de to partiene som vil gå lengst i liberalisering og telekonkurranse. SV og SP er de klart mest kritiske til en slik linje. AP er et tveegget sverd. De følger langt på vei bransjens krav om konkurranse og prisdannelse, men er lunkne til et virkelig krafttak i IT-utdanningen.

Full oversikt
Vi har intervjuet samtlige politiske partier på Stortinget om nøkkelspørsmålene i IT-politikken. Her bringer vi også bransjens syn satt opp mot partienes. Det kom klart fram i en henvendelse til regjeringen fra NHO og fem bransjeorganisasjoner nylig.