Nilsen, Oddvard

Annonse


Dette mener Høyre om IT.

Nilsen, Oddvard– Vi vil gjerne kable hele landet med en kvalitet og en kapasitet som gjør at vi virkelig blir et foregangsland. Det har vi sagt i en tidligere utredning.

– Og der er det viktig at staten og næringslivet spiller på lag. Er du ikke online i framtiden er du out, sier Oddvard Nilsen, som har vært Høyres talsmann på Stortinget når det gjelder IT-politikk siste periode.

Fy-avgift
– Vi mener det skal være en lik pris i hele landet, men åpner for rabattering når det gjelder storkunder. Og vi har også vært villige til å diskutere en “fy-avgift” – det vil si en avgift for aktører som bare går inn i de store markedene. All erfaring sier at den avgiften aldri kommer.
– Vi har stått i første rekke for å liberalisere markedet, både for å øke anvendelsen og for å få riktige priser.

– Jeg har ikke oppfattet EØS-avtalens regler for likeverdig og fri konkurranse som et hinder.

Annonse


Vårt forslag
– Det var faktisk Høyre som foreslo en delprivatisering av Telenor.
– Jeg vet ikke om vi skal doble utdanningskapasiteten innen IT-fag på høyskoler og universiteter, tredoble den eller firdoble. Men det jeg kan si til deg er at vi må øke tallet, og det raskt.

– Vi har bedt om en høring på Stortinget og bedt om å få vurdert hva det vil koste å få utstyrt skoler med datautstyr. Vi er forberedt på å gjøre et løft på den sektoren.

Holde tempoet
– Det viktigste Høyre ønsker å gjøre i IT-politikken i fireårsperioden er for det første å holde tempoet i liberaliseringen. Dernest er det utdanningen, og så er det kompetansen til norsk næringsliv generelt sett. Der ser vi for oss en vekselvirkning med høyskoler og universiteter. Ett annet felt er problematikken knyttet til personsikkerhet når det gjelder moderne teknologi.

– Vi har foreslått at en skal få såkalt overprisavskrivning på FoU. Det betyr at en får 125 til 150 prosent avskrivning for den investering en gjør. Vi åpner for slike positive virkemidler.

Norge kan IT
– Bør den nye regjeringen aktivt markedsføre norske IT-bedrifter i utlandet via et aktivt diplomati?

Nilsen ler godt over at Telecom Revy etter hans mening allerede har utpekt en regjering.

– Det er det ingen tvil om at vi vil være med på å profilere Norge på eksportsiden. Og det vi virkelig kan er områder knyttet til IT.

Prioritert
– IT er ett av de raskest voksende områder – særlig når det gjelder eksporten. Det skulle bare mangle at vi ikke skulle ha en høy profil på dette. Spesielt ikke når vi vet hvilken kompetanse vi sitter inne på en del av disse områdene. Vi er så absolutt ingen sinker.

– I mine øyne er det åpenbart at IT-industrien er prioritert. Når det gjelder landbruksnæringen blir det en del støy når det gjelder overføringene, nettopp fordi de er en subsidiert næring. Fiskerier er ikke det. Å sammenligne er kanskje ikke riktig. Men vi kunne ha håpet at interessen for IT hadde vært større.