Annonse


Bunnresultat fra Novell

Det mest spektakulære endringen i Novells kvartalstall finner vi i omsetningen, som sank med 75 prosent fra 364,1 millioner dollars for et år siden til 90,1 millioner nå.

Denne endringen var faktisk planlagt; det var Eric Schmidts forsøk på å rydde opp i forhandlernes lagerbeholdninger. Som ny sjef hadde han til å rydde opp i sine forgjengeres mistak, og han har åpenbart grepet denne sjansen.

Stoppet alt salg
De siste årene har Novells distributører og omlag 25.000 forhandlere bygd opp omlag 4 ganger så store lagre av Novellprodukter som de strengt tatt trenger. For å gjøre noe med dette, stoppet Novell alle nyleveranser i kvartalet og tok dermed bort omlag 100 millioner dollar i omsetning. Samtidig tok selskapet titusener av sine produkter tilbake fra forhandlerne.

– Nå har vi ryddet opp i lagerbeholdningene, sier Schmidt. Selskapet sa også opp 1.000 ansatte i løpet av kvartalet, noe som også kostet omlag 100 millioner dollar og som fører til at Novell nå har 4.800 ansatte.

Annonse


Fra IPX til TCP/IP
Nå starter neste jobb for Eric Schmidt og hans nye stab: De skal bygge opp en helt ny produktporteføje basert på Internett-teknologi og TCP/IP i løpet av året som kommer.

Om et år er det meningen at Novell helt skal ha forlatt sine gamle, proprietære protokoller som IPX til fordel for TCP/IP. Og dette er ikke en helt umulig jobb: Novell har fremdeles 1,1 milliard dollar i banken, og Eric Schmidt regner med at omsetningen vil ta seg opp igjen så snart selskapet igjen begynner å sende ut produkter til forhandlerne.