Annonse


Rekordtrafikk til Eik

Samtidig forteller Telenor International at Eik har økt sin markedsandel fra 13 til 16 prosent de siste tolv månedene.
Dermed er Eik klart ledende i Inmarsatsystemet, enten man ser på Inmarsat A, B, M eller Mini-M.

Og Telenor har nok en gang vist at god service kan gi bedre markedsandeler: Nettopp servicenivået har tidligere vært fremholdt som hovedargument for at brukerne i Atlanterhavet, Stillehavet og det indiske hav velger å la sine samtaler gå via Eik.

Tjenestetilbud
Eik var den første, autmatiske jordstasjon da den ble åpnet i 1982. Siden dengang har Telenor sørget for at tjenestetilbudet fra Eik har vært under konstant utvikling, og det omfatter nå blant annet e-post og høyhastighets data (64 Kbit/s) med ISDN-aksess.

Satelittbaserte kommunikasjonsløsniger for luftfartsbransjen hører også med. Og de nye Inmarsat-terminalene i koffertformat, blant annet utviklet og produsert hos Nera i Bergen, vil være med på å holde trafikken over Inmarsat-systemet oppe også i årene som kommer.

Annonse