Annonse


Europolitan i siget

Omsetningen steg meget kraftig i samme periode. Den gikk opp med 61 prosent fra 615 til 989 millioner kroner.

1. juli hadde Europolitan 326.000 abonnenter på sitt GSM-nett, melder TT. Dette er en økning på 45 prosent i løpet av ett år.