Annonse


USA i teten av el-handel

Nylig presenterte president Clinton den amerikanske regjeringens strategi. Målet er å få til en avtale med verdens viktigste land om hvilket regelverk som skal innføres og hvilken rolle den offentlige og private sektoren skal ha.

Internet er et globalt nett og det behøves globale regler for blant annet å regulere beskatning, betalingssystemer, hvordan elektronisk handel skal foregå, beskyttelse av opphavsrett og patent, beskyttelse av personlig integritet, sikker kommunikasjon og tekniske nettstandarder.

Annonse


Annonse


Annonse