Annonse


Strid om nett-skatt

Forslaget kommer helt sikkert til å møte motbør. Det er allerede klart at EU ikke støtter forslaget. Det kom fram ved en konferanse i Berlin i juli, da et 40-talls land diskuterte elektronisk handel.

Det er også klart at EU-landene vil bruke avanserte krypteringssystemer som gir god sikkerhet ved kommunikasjon. USA er skeptisek til å tillate eksport av slike systemer, blant annet i redsel for terrorister og spioner.