Bjørkman, Anders

Annonse


Sterkt fra Netcom Systems

Bjørkman, AndersNetcom-gruppen er operatør for fast- og mobil-telefoni i Sverige og Norge, samt for fast-telefoni i Danmark. Selskapet eier blant annet det norske Tele-2 AS og har en eierandel på 25 prosent og er interessent i den norske mobiloperatøren Netcom ASA.

Netcom konsernet
Omsetningen i 1. halvår økte med 39 prosent fra 1.311 millioner svenske kroner forrige år, til 1.817 millioner. Samtidig økte driftresultatet med hele 44 prosent før avskrivninger.

Veksten skyldes i første rekke en sterk omsetningsøkning i de svenske datterselskapene Comviq GSM og Tele2 AB. Disse selskapene bidro med henholdsvis 939 (+28%) og 767 millioner svenske kroner (+27%).

Ny struktur
I første halvår 1997 fikk Netcom-konsernet en helt ny bedriftsstruktur. Som første skritt ble det nyinnkjøpte kabelTV-selskapet, Kabelvision integrert i Tele2 AB. Deretter knyttet man sammen Tele2 AB og mobiloperatøren Comviq GSM AB til en operativ enhet.

Annonse


Hensikten var å øke effektiviteten og gjøre det enklere å markedsføre integrerte tjenester. Som eksempler på dette kan nevnes; kombinasjoner av tjenester innen mobil- og fast telefoni, bredbåndstilknytning til Internett via kabelTV-nett, med mere.

Datterselskapene.
Mobiloperatøren Comviq GSM – bidro med nesten halvparten av konsernets omsetning. Selskapet hadde ved utgangen av juli 582.000 abonnenter, mot 449.000 samme tid året før. Det vil si en økning på hele 30 prosent.

Svenske Tele2
Svenske Tele2, som er Internettilbyder og operatør for riks/utenlandstelefoni, økte sine inntekter med 27 prosent i forhold til samme periode ifjor. Dette til tross for kraftig økende konkurranse i markedet.

Selskapet har en 50 prosents markedsandel i Sverige på Internett, i tillegg til 191.000 (mot 125.000 i fjor) direkte oppringende abonnenter som bruker 007-prefix for riks- og utenlandstelefoni. Såvel kundemasse som samtalevolum økte kraftig siste halvår.

Danmark
NetCom Systems Danmark A/S har øket med 29 prosent til 58.000 kunder i første halvår. Markedsandelen på utenlandstelefoni er på omlag 8 prosent.

Det danske NetCom kjøpte i mai i år Internettilbyderen UNI-C fra den danske staten. Dette selskapet har en 40 prosents markedsandel på fast Internettilknytning, og oppkjøpet gjør at NetCom blir Danmarks største internettilbyder.

Norske Tele2
Tele2 AS er et norsk datterselskap som har et nettverk med omlag 1.000 kunder for Internett og andre datakommunikasjons tjenester. På telefoni-siden har selskapet runt 300 bedriftskunder.

Selskapet har ikke økt vesentlig, men ligger i startgropen for å ta nye markedsandeler når det norske telemarkedet avreguleres ved årsskiftet 1997/98.

NetCom
NetCom ASA – et annet norsk selskap hvor Netcom-konsernet har store interesser, har hatt en rivende utvikling siste halvår. Antallet abonnenter økte med 45.817 til totalt 339.067. I løpet av første halvår økte også omsetningen med hele 63 prosent til 723.000 kroner, mot 443.000 samme tid året för.

Annonse