Nasa-sattelitt

Annonse


NASA samler data i nord

Nasa-sattelittSvalbard er vel egnet for nedlasting av data fra ressurssatellitter. Øygruppen passeres på omlag 10 minutter. Ved passering lastes det ned store mengder data.

Satellitter som går i polare baner passerer over Platåberget ved Longyearbyen, det vil si på 82 grader nord. Plassering av nedlastingsstasjon er ideell her, siden stasjonen ligger så langt mot nord, skriver Svalbardposten.

God plassering
Når NASA og norsk Romsenter nå etablerer stasjon her, er årsaken at ressurssatellitter i polare baner bare bruker 100 minutter på en runde rundt jorda, og hver dag kan foreta 14,5 omløp. På samtlige runder er det mulig å overføre data til Satellittstasjonen på Platåberget.

Til sammenligning kan det bare mottas data fra 10 – 11 av disse omløpene på Tromsø Satellittstasjon.

Annonse


Store datamengder
Et problem med nedlasting av ressursdata er datamengden. I løpet av en passering lastes det ned data som tilsvarer 25.000 tettskrevne A4-sider per sekund. Overføringen skjer i løpet av fem minutter.

Det overførte materialet skal så distribueres videre til østkysten av USA. Slik overføring krever meget stor kapasitet i telenettet.

Bedre telenett
Linjenettet på Svalbard over Isfjord Radio er betydelig forsterket siden snøen forsvant i vår for å kunne takle den økende trafikken, får Dagens Telecom opplyst fra Telenor på Svalbard.

Ikke alle data går i dag via Isfjord Radio. Omlag halvparten av datamengden skal sendes til USA på magnetbånd.

Annonse


Annonse


Annonse