Annonse


Ny NetWare 3.x?

Det er analytikere i meglerhuset Morgan Stanley som nå er begynt å snakke om at en ny versjon av NetWare 3.x kanskje er underveis. Deres kilde er et møte med Novell-ledelsen, hvor problemene med å få brukerne til å oppgradere fra 3.x til 4 var et av temaene som ble tatt opp.

Enkel løsning
Novells løsning var enkel, i følge Morgan Stanley:

– Hvis brukerne ikke vil ha Novell 4, hvorfor ikke gi dem det de ønsker: En ny versjon av NetWare 3 som er enklere å bruke og mer stabil?

«Ingen kommentar»
I følge det amerikanske tidsskriftet Network Briefing er Novell-ledelsen ikke villig til å uttale seg om planene og sier at ingen beslutning er tatt.

Annonse


Ledelsen dementerer også en annen av Morgan Stanleys påstander, hvor det heter at bare 7 prosent av NetWare 3.x-brukerne har skiftet til NetWare 4. Tallet er forsåvidt riktig, heter det, men gjelder bare bedrifter som har gått helt over til Novell 4. I tillegg finnes det mange bedrifter som kjører en blandet løsning av NetWare 3.x og 4.

Andre Novell-rykter
Morgan Stanley sier også at neste versjon av Internetware, kodenavn Moab, ikke vil være tilgjengelig før om et års tid.

Novell benekter også dette og sier at lanseringen følger tidligere planer som sier at det skal være mulig å kjøpe IP-versjonen av Internetware rundt årsskiftet.

Når det gjelder NT-versjonen av NetWare Directory Services, så er lanseringen planlagt til september og produktet skal være tilgjengelig i løpet av høsten.

Border Manager
Novell er svært optimistisk når det gjelder Border Manager, som nå er tilgjengelig og som skal gi brannmur-tjenester og økt sikkerhet i Internett og intranett-sammenheng. – Alt basert på en felles katalogstruktur der andre produkter (i følge Novell) baserer seg på flere separate kataloger.

Intranetware skal bli stor, sier Novell, men Border Manager kommer i tillegg til å bli minst halvparten så stor.

Tillegg for tusenårsskiftet
Dessuten har Novell en gang for alle akseptert at mange brukere kommer til å beholde NetWare 3.x i årevis fremover. Derfor er selskapet i gang med å utvikle et tilleggsprogram som skal løse År 2000-problematikken for disse brukerne.

Annonse