Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Unge Høyre for anarkisme

OSLO: Unge Høyre har startet et opprop for et fritt (og dermed fortsatt anarkistisk) Internett. Hittil har over 400 personer skrevet seg på oppropet som kalles «for et fritt Internett».

Unge Høyre tar med oppropet avstand fra det de kaller fordommene om Internett.

Uvitende storting
I oppropet fra Unge Høyre heter det at nye teknologier ofte skaper frykt blant makthaverne som føler seg truet og gjør seg opp en mening uten å ha de rette kunnskapene.

Høyres ungdomsorganisasjon viser til en undersøkelse hvor et flertall av Stortingsrepresentantene ønsket sensur av Internett. Dette til tross for at et flertall av de spurte ikke ante hva de snakket om.

Nyheter om sensurforsøk
Unge høyre lover å oppdatere siden med nyheter om sensurforsøk og anbefaler folk å skrive under på oppropet til støtte for et fritt nett.