Annonse


Skuffet IT-bransje

Norsk IT-bransje har levert Nærings- og handelsdepartementet et 70 siders dokument med konkrete forslag om hva som skal gjøres

Fremtiden
– IT-bransjen lever sikkert videre, men det å bygge opp skole og kompetanse er viktig for det framtidige samfunnet vi skal ha.

Hoff legger ikke skjul på at det er skuffelse i norsk IT-bransje over det som oppfattes som en tafatt politikk.

Sterkere sammen
– Det har vært mange fine ord å høre, men virkeligheten har vært blottet for action og handling. Når Nærings- og handelsdepartementet ba om en tilbakemelding så var det flere organisasjoner som tenkte at dersom vi nå kan komme samlet så står vi mye sterkere.

Annonse


Organisasjoner som vanligvis har uttalt seg enkeltvis har gått sammen i uttalelsen. NHO har kommet med som representant for brukersiden.

Sterk gruppe
– Vi har jobbet intenst med dette innspillet i sommer, sier Per Morten Hoff. Vi mener at IT er fremtiden for norsk næringsliv, og det er en sterk gruppe som står bak dette dokumentet.

Hoff sier at det er utilsiktet at innspillet kommer rett inn i valgkampen. Samtidig understrekes det at organisasjonene som står bak svaret også står samlet i sitt ønske om å sette fokus på IT-politikken.

Vil ha konkret politikk
Vi etterlyser en konkret IT-politikk. Dokumentet er bygget opp veldig tiltaksorientert og vi går hardt ut med forslag, sier Hoff.

Annonse