Annonse


Norge taper i IT-bruk

Det sier generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Forening (KDL).

Dårligst i Norden
Det er et omfattende innspillet om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) NHO og flere IT-organisasjoner nå har kommet med til regjeringen.

Dokumentet viser blant annet til tall fra European Information Technology Observatory (EITO) og analysebyrået IDC. Der går det frem at alle de andre nordiske landene ligger foran Norge i anvendelse av IT.

Taper
Tallene for bruk av IT-teknologi målt i prosent av BNP er som, følger:

Annonse


USA6,74
Sverige5,81
Irland5,04
Danmark4.96
Japan4,70
Finland4,61
Norge4,61

I beregningene er det brukt et tyvetall kriterier, blant annet forbruk av programvare, telefonlinjer, antall mobiltelefoner, faxbruk og Internett-bruk.

Annonse