Hoff, PerMorten

Annonse


Færre IT-organisasjoner?

Hoff, PerMortenUtspillet om IKT – eller informasjons- og kommunikasjonsteknologi – fra NHO og fem ulike IT-organisasjoner til regjeringen mandag, er det første eksemplet på et konkret og fruktbart samarbeid. Sterke krefter i de ulike organisasjonene arbeider nå får å få til en samordning og en mer slagkraftig organisering innen bransjen.

De fleste har innsett at det er et betydelig problem overfor myndighetene at næringen er så splittet hva organiseringen angår. NHO har aktivt utredet spørsmålet. En rekke modeller diskuteres.

Diskusjoner
– Det er riktig at det foregår sonderinger og diskusjoner om en samordning innen IT-bransjen uten at dette foreløpig er kommet til realitetsbehandling noen steder, opplyser generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Forening (KDL).

Etter det Dagens Telecom erfarer fungerer NHO som en pådriver i denne prosessen og har også vært sentral i arbeidet bak utspillet til Regjeringen.

Annonse


Fem organisasjoner
Bak utspillet til Regjeringen står NHO, KDL, ITF (IT-næringens forening i TBL), PROFF (Programvareindustriens Forening), TOF, (Teleoperatørens Forum) og MFN (Multimediaforum Norge).

De to virkelig tunge organisasjonene i dette samarbeidet er ITF og KDL. Det er et stort steg framover i samarbeidets ånd at disse to kan enes om et utspill til Regjeringen.

De fem organisasjonene representerer over 400 bedrifter med samlet omsetning på 72 milliarder kroner. De har tilsammen 49.400 ansatte.

NORTIB (Norsk tele- og informasjonsbrukerforening) og Dataforeningen er ikke med på utspillet og heller ikke i samarbeidsdrøftigene. Årsaken skal være at dette er typiske brukerforeninger.

Annonse