Deskill

Annonse


Sjekk deg selv

DeskillPrivacy Inc. heter et amerikansk firma som ser store muligheter i å tilby amerikanske nettsurfere muligheten til å sjekke sitt elektroniske jeg. Etterhvert som stadig flere databaser legges ut på nettet, øker faren for misbruk og behovet for å sjekke hvor man er registrert og om opplysningene er korrekte.

Ettersøkt?
Firmaet scannner flere hundre databaser, som for eksempel registret over savnede personer, seksualforbrytere, ettersøkte personer og hvem som gir penger til politiske kampanjer.

Personvernforkjempere hilser initiativet velkommen, men påpeker samtidig at det ikke bør være nødvendig å måtte kjøpe tilbake sitt personvern for å sjekke om ens navn er galt brukt.

Sjekk naboen
«Internet Background Check», som tjenesten heter, koster 30 dollar i året eller rundt 250 kroner. Det skal tillegges at du like gjerne kan sjekke naboens navn som ditt eget.

Annonse