Annonse


Sammen om GSM-multimedia

Torsdag annonserte de fire selskapene at de vil standardisere sin multimediateknologi med GSM som plattform.

UMTS basert på GSM
Selskapene er enige om at den fremtidige europeiske standarden for tredje generasjons mobilsystem, – som går under forkortelsen UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – skal være basert på GSM-teknologi.

Global løsning
Kommersielle tjenester basert på UMTS skal være tilgjengelige i år 2000.

I en fellesmelding fra selskapene heter det at de støtter den nye standarden som en global løsning. Det er i dag omlag 49 millioner GSM-abonnenter fordelt på 230 operatører i 109 land.

Annonse


Annonse


Annonse