Annonse


Økende forsikringsvindel

Hele ti prosent av alle erstatningsutbetalinger går til svindlere, som risikerer inntil seks års fengsel dersom de blir tatt.

I fjor økte antall avslørte svindeltilfeller i Storebrand med over 50 prosent i forhold til året før.

Den årlige forsikringspremien for en norsk gjennomsnittsfamilie kunne vært 800 kroner rimeligere uten disse bedrageriene, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Svindles for en milliard
Storebrand avslørte 405 svindeltilfeller i 1996. 159 av sakene ble
politianmeldt, noe som er 70 prosent flere enn i 1995. Selskapet antar at selskapet årlig betaler ut mellom 500 og 600 millioner kroner til kunder som har begått forsikringssvindel. Regningen for den omfattende svindelen havner på bordet til de ærlige kundene.

Annonse


Ubetinget fengsel
Forsikringssvindel gjennomføres blant annet ved at kunden forårsaker skaden selv i den hensikt å få utbetalt erstatning, eller at vedkommende overdriver skadekravet eller bevisst gir feilaktige opplysninger etter at en reell skade har skjedd.

Seks års fengsel
I de tilfellene hvor man med vilje har forårsaket skaden er strafferammen fengsel i inntil seks år. Overdrives et skadekrav er strafferammen fengsel i inntil tre år. Domstolene reagerer vanligvis med ubetinget fengsel i forsikringssvindelsaker.

Forsikringstakere som gjør seg selv til kjeltring ved å begå
forsikringssvindel taper normalt enhver rett til erstatning, skriver NewsWire.