Statens strålevern

Annonse


Strålerapporter på nettet

Statens strålevernStatens strålevern publiserte i fjor to undersøkelser om stråling i samband med mobiltelefon. Den ene omhandlet personlig bruk av mobilapparater, mens den andre tok for seg strålefaren fra antennene. Begge undersøkelsene konkluderer med at det ikke eksisterer noen strålefare

Grå stær
Blant annet nevnes faren for å utvikle grå stær på øyet som et resultat av varmeutviklingen fra en mobiltelefon. I rapportene kan du selv lese om hvor mye temperaturen øker i hjerne og i øyet.

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. og har ansvaret for oppgaver som tidligere var delt mellom Statens Institutt for Strålehygiene, Statens Atomtilsyn og Helsedirektoratet.

Statens strålevern finner du på: http://www.nrpa.no/info/index.html