Tornado

Annonse


UniTeam i hard vær

TornadoDataselskapet UniTeam er resultat av fusjonen mellom Ergo Team og Unic i fjor høst. Det er tidligere rot i Unic som nå slår tilbake på intetanende aksjonærer i fusjonspartneren Ergo Team.

Galt bytteforhold
Ved fusjonen ble Unic priset til 49 millioner kroner, og Ergo Team til 41 millioner.

– I ettertid kan man si at bytteforholdet burde vært et helt annet sier styreformann Øystein Tvenge til Finansavisen.

Tvenge selv og Jens Petter Teigland er de største aksjonærene i det nye selskapet.

Krass kritikk
«Selskapets interne kontroll har ikke fungert fullt ut tilfredsstillende… fremtidig drift er avhengig av vesentlig resultatforbedring, ytterligere lånefinansiering eller tilførsel av ny egenkapital», heter det i revisjonsberetningen.

I tillegg har Unic lidd under høye kostnader, dårlige salgsstyringssystyemer og tungvint vareflyt, melder Finansavisen.

Bedre tider?
Adm. direktør Roald Carlsen i UniTeam tror imidlertid på bedre tider.

– Vi hadde en omsetning på 70 millioner i første halvår og kom ut med et mindre underskudd. Vi budsjetterer med en omsetnig på 200 millioner og et resultat på fire millioner i pluss for 1997 under ett, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse