Tornado

Annonse


UniTeam i hard vær

TornadoDataselskapet UniTeam er resultat av fusjonen mellom Ergo Team og Unic i fjor høst. Det er tidligere rot i Unic som nå slår tilbake på intetanende aksjonærer i fusjonspartneren Ergo Team.

Galt bytteforhold
Ved fusjonen ble Unic priset til 49 millioner kroner, og Ergo Team til 41 millioner.

– I ettertid kan man si at bytteforholdet burde vært et helt annet sier styreformann Øystein Tvenge til Finansavisen.

Tvenge selv og Jens Petter Teigland er de største aksjonærene i det nye selskapet.

Annonse


Krass kritikk
«Selskapets interne kontroll har ikke fungert fullt ut tilfredsstillende… fremtidig drift er avhengig av vesentlig resultatforbedring, ytterligere lånefinansiering eller tilførsel av ny egenkapital», heter det i revisjonsberetningen.

I tillegg har Unic lidd under høye kostnader, dårlige salgsstyringssystyemer og tungvint vareflyt, melder Finansavisen.

Bedre tider?
Adm. direktør Roald Carlsen i UniTeam tror imidlertid på bedre tider.

– Vi hadde en omsetning på 70 millioner i første halvår og kom ut med et mindre underskudd. Vi budsjetterer med en omsetnig på 200 millioner og et resultat på fire millioner i pluss for 1997 under ett, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse