SAnderud, Per

Annonse


Nye nummer i september?

SAnderud, PerDe nye operatatørene har lenge vært misfornøyd med at Post- og Teletilsynet ikke har vært villig til å dele ut nye nummerserier før operatørene har fått lisens. Og lisens kan de ikke få før forskriftene for de nye teleoperatørene var ferdigbehandlet i deparementet.

Nå har imidlertid Samferdselsdepartementet og Post- og Teletilsynet blitt enige om en mer fleksibel linje.

Rundt 1. september
– Vi har snakket med Post- og Teletilsynet om dette problemet og er kommet frem til at det bør være mulig å starte prosessen med å dele ut nummerserier til de nye operatørene samtidig med at de nye teleforskriftene legges ut til høring i månedsskiftet august/september, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud til Dagens Telecom.

Sanderud er ansvarlig for tele-sektoren i Samferdselsdepartementet.

Annonse


Prosedyre
– Problemet er at Post- og Teletilsynet jo må ha kjenskap til hovedlinjene i de nye forskriftene før de utlyser denne runden. Og det hele må skje i en samlet utlysning for alle potensielle operatører.

– Det er ikke mulig å dele ut nummerserier til operatørene etterhvert som de melder sin interesse. Det er nødvendig med en viss prosedyre i denne omgang, sier Sanderud.

Ingen kunder uten nummer
Problemet for de nye operatørene er at det fremdeles er umulig å fortelle potensielle kunder hvilke nummer de eventuelt vil få hvis de velger å skifte operatør fra første januar.

En bedriftskunde trenger noen måneder for å forberede seg på nummerskifte, som gjerne medfører nye brevark, etc. Dette kan ordnes ved at man innfører nummerportabilitet hvor bedriften kan ta med seg det gamle nummeret fra Telenor.

Høring
De nye operatørene er likevel avhengige av at de får oversikt over sine nummerserier, noe de forhåpentligvis får relativt raskt etter at de nye teleforskriftene er lagt ut til høring i månedsskiftet august/september.

Annonse