Tollerud

Annonse


Nye kanaler fra Thor II

TollerudTelenors milliardsatsing, satellitten Thor II, er nå klar til å sende nye fjernsynskanaler fra posisjon en grad vest. Foruten at NRK 1 og NRK 2 allerede har fått nye frekvenser, blir i første omgang TvDanmark og svensk TV 5 distribuert via Thor II. Dessuten vil finsk TV kringkaste digitalt til hele Europa.

Også Øst-Europa
Satellitten har plass til 15 analoge eller opptil 90 digitale TV-kanaler. Hovedtanken bak Thor II er å styrke TV-distribusjonen til de nordiske land. I tillegg vil også Øst- og Sentral-Europa bli dekket av satellitten. Blant annet er VTV Slovakia klar for distribusjon via «en grad vest».

Annonse