Annonse


Kreft av mobilen?

– Kreftundersøkelser blant mobiltelefonbrukere er så langt ikke gjort, mens kreftstudier på dyr utsatt for stråling, spriker i mange retninger, sier forsker Tore Tynes ved Statens Strålevern til Dagens Telecom.

Doktorgrad
Han har skrevet doktorgrad innen problemområdet elektromagnetiske felt og har utført en undersøkelse der han viste økt hyppighet av brystkreft blant kvinnelige radiooperatører- og telegrafister.

Undersøkelsen kunne ikke avklare årsaken til kreftøkningen blant radiotelegrafister. De har vært utsatt for radiofrekvente felt på lavere frekvensområde enn mobiltelefonen.

Ikke overrasket
Foreløpig foreligger det lite data på eventuell helsefare ved bruk av mobiltelefon, sier Tore Tynes. En sveitsisk undersøkelse som er utgangspunktet for ett av oppslagene i Dagbladet nylig, er basert på hemmelighold av måleresultatene. Tynes er ikke overrasket over at man har valgt ikke å gå ut med detaljene i denne undersøkelsen.

Annonse


Standard
Det finnes standarder for eksponering for radiofrekvente felt. Statens Strålevern bruker en felleseuropeisk standard. Standarden som inneholder anbefalte grenseverdier går under betegnelsen ENV5066/2 og er satt av den europeiske organisasjonen CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electronique).

– Mest interessant er at samtlige mobiltelefoner som finnes på markedet i dag har en stråling som er under grenseverdiene, sier Tynes til Dagens Telecom.

Variabel stråling
Hvor stor stråling vi får fra mobiltelefonene varierer fra modell til modell. Faktorer som spiller inn er sendestyrke, frekvensområde og antennas plassering i forhold til hodet.