Annonse


Uskadelig mobilstråling

Det er overingeniør Arne-Egil Moen i Telenor Mobil som sier dette til Dagens Telecom.

– Standardiseringsorganet SENELEC i EU har gjennomgått en rekke forskningsrapporter om radiostråling. Organisasjonen finner ingen grunn til å advare publikum mot å bruke mobiltelefoner, sier Moen.

Radiobølger
Mobiltelefoner bruker radiobølger for å kommunisere med basestasjonene over nettet. GSM-basestasjonen sender signaler til telefonen omtrent hver halvtime for å sjekke status. Når du ringer sender mobiltelefonen signaler til basestasjonen.

– Det er i år 100 år siden de første forbindelser med radiobølger fant sted. I løpet av disse årene er alt kartlagt som kan kartlegges. Det er foretatt en rekke seriøse undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt og vi mener å være godt kjent med radiobølger og effekter av disse, sier Moen.

Annonse


Oppvarming
– Det er registrert en viss oppvarmingseffekt i forbindelse med radiobølger. Forsøk er gjennomført med både levende forsøksdyr og på vevsprøver. På bakgrunn av disse forsøkene er det lagt grenseverdier med meget høye sikkerhetsmarginer, sier Moen til Dagens Telecom.

Grenseverdiene for radiobølger skal følges av mobiltelefonprodusentene, og Moen ser derfor ingen grunn til å advare mot bruk av mobiltelefoner.

Metalldeler
Det er allikevel grunn til å advare folk som har metalldeler i hodet etter en hjerneoperasjon. Disse bør utvise forsiktighet ved mobilbruk, sier Moen.

Mobilbrukere med eldre typer pacemaker inn-operert bør også være forsiktige, da det ikke er forsket på hvordan mobiltelefonens radiobølger påvirker disse.

Ingen kreftfare påvist
– Når det gjelder kreft er det ikke vist at radiobølger virker kreftfremkallende. De forsøkene som viser en positiv sammenheng blir avvist på grunn av at endringene er for små, og dermed kan være tilfeldige, sier Moen.

Moen viser til at flere andre undersøkelser ikke kan påvise noen sammenheng mellom radiobølger og kreft.

Annonse