Annonse


Telenor avviser strålefare

– Vi forholder oss til rapporter og materiale fra forskere og Statens strålevern som viser at det ikke er noen sammenheng mellom stråling fra mobiltelefoner og kreft, sier informasjonssjef Per Engh Halvorsen i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Grenseverdier
– Statens strålevern setter grenseverdiene for hvor stor stråling som er tillatt. Så vidt vi vet følger mobilprodusentene på markedet disse grensene, sier Engh Halvorsen.

For sikkerhets skyld?
Til tross for at mobilstråling ikke skal medføre kreftfare, er Statens strålevern for tiden engasjert i en større undersøkelse av 5.000 nordmenn og 12.000 svensker. Undersøkelsen skal avdekke eventuelle helseskader forbundet med mobilbruk.

Telenor Mobil er også med og sponser denne undersøkelsen:
– Vi er like opptatt av å finne eventuelle skadevirkninger av mobiltelefoner som alle andre. Men å ta opp denne saken nå uten å ha bakgrunnsmateriale, er å ta opp en gammel sak i ny drakt, sier Halvorsen.

Annonse


Hemmeligholdelse naturlig
Halvorsen mener at hemmelige forskningsrapporter ikke nødvendigvis betyr at resultatene viser helsefare.

– Det er vanlig med hemmeligholdelse av forskningsrapporter. Selskapene kan ikke gå ut med interne forskningsresultater, da vil de røpe forretningshemmeligheter til konkurrentene, sier Halvorsen til Dagens Telecom

Annonse


Annonse


Annonse