Annonse


Telenor Privat sliter?

Telenor Privats resultat før skatt ble 145 millioner kroner mot 193 millioner kroner i 1. halvår 1996.

Endring i interne avregningspriser for nett-tjenester er hovedårsaken til nedgangen, mener selskapet.

Nedgang i 2. kvartal
Omsetning og resultat før skatt i 2. kvartal 1997 ble henholdsvis 1.802 millioner kroner og 72 millioner kroner.

I 2. kvartal 1996 var omsetning og resultat før skatt henholdsvis 1.765 og 83 millioner kroner.

Annonse


Omsetningsøkning
Telenor Privat hadde etter 1. halvår en omsetning på 3.570 millioner kroner. Dette er en økning på 88 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Omsetningsvekst utover effekt av organisasjons-endringer, skyldes økt teletrafikk og salg av tilleggstjenester.

Økt teletrafikk
Volumveksten i telefontrafikken hittil i år er omlag 10 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Veksten kommer i hovedsak som økt trafikk mot mobilnettene, men det er også positiv vekst i innenlands fastnettrafikk blant annet som følge av økt Internett-trafikk.