Annonse


Telenor Mobil øker

Resultatforbedringen kommer fra lavere kostnader til sambandsleie og avskrivninger. Samtidig motvirkes dette delvis av økning i andre driftskostnader. Økte avskrivningstider for NMT- og personsøkernettene er forlenget og effekten av dette for 1. halvår utgjør ca. 100 millioner kroner.

Økte 515 millioner i omsetning
Telenor Mobils omsetning hittil i år ble på 2.307 millioner kroner, mot 1.792 millioner kroner i samme periode i 1996. Omsetningsveksten forklares med en sterk økning i trafikkinntektene i hovedsak som følge av sterkt vekst i antall nye kunder, og til tross for kraftige prisreduksjoner.

Mobiloperatøren har også fått en omsetningsvekst etter overtagelsen av Telehuset AS per 1. september 1996, samt oppkjøp av Mobildata AS. Telehuset AS ble 1. januar 1997 fusjonert med Datavarehuset.

65 prosent markedsandel
Telenor Mobil hadde ved utgangen av 2. kvartal 1997 1.071.600 abonnenter. Av disse er ca. 62 prosent GSM-kunder. Ved utgangen av 2. kvartal 1996 hadde Telenor Mobil 815.671 abonnenter. Telenor Mobil har hittil i år en netto tilgang på 125.200 GSM-abonnenter.

Telenor Mobil har fortsatt sterk vekst i antall GSM-abonnenter med en netto tilgang i første halvår på ca. 125.200 abonnenter. Markedsandelen anslås til ca. 65 prosent, som ved årsskiftet.