Annonse


Tap for Telenor International

– Det har skjedd en betydelig verdiutvikling i flere av de internasjonale engasjementene innenfor mobil- og satellittkommunikasjon, selv om disse gir underskudd i oppstartfasen. Investeringer i nye markeder er avgjørende for Telenors utvikling på lang sikt, sier konserndirektør Torstein Moland.

Nye regnskapsmetoder
Telenor International opplyser at resultatnedgangen i hovedsak skyldes overgang til egenkapitalmetoden i regnskapene for tilknyttede selskaper. For 1. halvår gir dette underskudd på 158 mill. kroner.

Selskapets netto finanskostnader var 117 mill. kroner lavere enn til samme tid i fjor, som følge av lavere rentenivå, lavere rentebærende gjeld og økt utbytte fra satellittorganisasjonene.

Økte omsetningen
Telenor International omsatte for 1,613 millioner kroner i første halvår i år, en økning på 164 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningsøkningen relaterer seg i første rekke til vekst i innkommende trafikk fra utlandet og økte inntekter fra satellitt- virksomheten.

Annonse


Mobilsatsing
Telenor har i løpet av 1. halvår 1997 besluttet å delta med eierandeler i mobiltelefonoperasjoner i Tyskland og Hellas. I tillegg er det gjennomført kjøp av andeler i to GSM-selskaper i Russland.

I august ble det avgjort at et konsortium hvor Telenor deltar med en eierandel på 17,45 prosent, er tildelt lisens for å bygge ut et landsdekkende GSM-1800 nett i Østerrike. Telenor er nå engasjert i 10 mobiltelefon-operasjoner i utlandet hvorav fem er satt i drift.

Satellittvirksomhet
Telenor International har allerede solgt all kapasitet på sin kommunikasjonssatellitt Thor II som ble skutt opp den 21. mai i år. Telenor ser for seg en ledende markedsposisjon i Norden innen satellittkringkasting, og har bestilt en ny satellitt av samme type som Thor II som skal leveres i løpet av 1998.

Mer enn 30 selskaper
Telenor International har ved utgangen av 2. kvartal 1997 eierandeler i mer enn 30 operative datterselskaper eller tilknyttede selskaper utenfor Norge.

Annonse


Annonse


Annonse