Annonse


Røde tall for morselskapet

I 2. kvartal var resultat før skatt minus 96 millioner kroner mot et overskudd på 55 millioner kroner i 1996.

Redusert omsetning
Selskapet hadde en omsetning på 908 millioner kroner mot 6.206 millioner kroner i 1. halvår 1996.

Omsetningen i årets 2. kvartal var 474 millioner kroner sammenlignet med 3.083 millioner kroner i 2. kvartal 1996.

Ikke sammenlignbare tall?
1. januar i år ble vesentlige deler av virksomheten i morselskapet skilt ut til selskapene Telenor Privat AS, Telenor Nett AS og Telenor Installasjon AS.

Annonse


Tallene for 1996 og 1997 er derfor ikke sammenlignbare, mener Telenor-ledelsen.

Ved utgangen av 1. halvår hadde selskapet
utført arbeid tilsvarende 1.386 årsverk.

Vil tape markedsandeler
Telenor vil i de nærmeste årene måtte påregne å tape markedsandeler innenfor de tradisjonelle, regulerte
områdene som følge av at telekommunikasjons-markedet vil bli
endelig avregulert til nyttår.

Stadig mer internasjonal
Telenor varsler at de vil møte den nye markedssituasjonen med en rekke tiltak for å redusere kostnadene og forbedre servicenivået samtidig som det legges opp til offensiv markedsaktivitet. Ikke uventet vil Telenor stadig internasjonalisere sinm virksomhet.