Annonse


Økte Telenor-investeringer

Konsernets investeringer i 1. halvår var 3.994 millioner kroner. Tilsvarende for 1. halvår 1996 var 1.984 millioner kroner.

Oppgradering av telenettet
De største investeringene har gått til utbygging/oppgradering av telenettet, investeringer i ny satellitt, innskudd i satellittorganisasjoner.

I tillegg kommer kjøp av eierandeler i greske OTE Mobil og tyske Viag Intercom.

Investerte i utlandet
Investeringene i Norge var i 1. halvår på 1.948 millioner kroner, som er på nivå med 1996. I samme periode ble det investert 2.046 mill. kroner utenfor Norge.

Annonse


Annonse


Annonse